Nxt中国社区

Nxt投票上交易所(进行中)

By zhang at 2018-04-30 • 0人收藏 • 773人看过
5 个回复 | 最后更新于 2018-06-07
2018-04-30   #1

Dontoshi:(500票即可列入交易所)

image.png

2018-04-30   #2

okey

2018-05-05   #3

确定上哪个交易所了吗

2018-05-20   #4

回复#1 @zhang :

哪个交易所?

登录后方可回帖

Loading...